Egyéni keresés
Hivatalos játékszabály
A "NYERJEN KÉTSZEMÉLYES KÉNYEZTETŐ HÉTVÉGÉT GYERTYAFÉNYES VACSORÁVAL AZ ÚJ PRINTY 4.0-VAL" akció hivatalos játékszabálya
(érvényes 2011. október 1. - 2011. december 31. közötti időszakra)

1. Az akció szervezője

A "NYERJEN KÉTSZEMÉLYES KÉNYEZTETŐ HÉTVÉGÉT GYERTYAFÉNYES VACSORÁVAL AZ ÚJ PRINTY 4.0-VAL" akció (a továbbiakban: "Akció") szervezője
a Trodimp-R Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 43., a továbbiakban: “Szervező”).

2. Az Akcióban résztvevő személyek

Az Akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve
- a Trodimp-R Kft. (1119 Budapest, Andor u. 43.)
- a Tudáspróba Kft. (1221 Budapest Hómező u. 67.)
- a Hotel Rosinante Kft. (2015 Szigetmonostor, hrsz 057/2)
- illetve az Akció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont) (Kifejezetten a Gal-Go Kft. 1221 Budapest, Gerinc u. 33. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói)
- az Akciós termékeket árusító nagy- és kiskereskedelmi egységek,
- a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek [Ptk. 385. § c) pont], amelyek az Akció időtartama alatt a Szervezővel megkötött szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni az Akcióban.

3. Az Akcióban résztvevő termékek

A Trodat Printy 4.0 - 4911, 4912, 4913 - akciós 'narancs' címkével ellátott, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységekben forgalomba kerülő bélyegzők.
Azon termékek tekinthetők akciósnak, amelyek dobozainak külsején a 'www.trodat.hu/nyeremenyjatek' felirat, illetve azon egy 8 jegyű számból és betűből álló kód található. Az Akcióban megközelítőleg összesen 4.000 db bélyegző vesz részt.

4. Az Akció időtartama

Az Akció 2011. október 1-én kezdődik és 2011. december 31-ig tart.

5. Az Akció menete

5.1. Az Akció menete

Vásároljon akciós termékeket valamelyik 'Trodat bélyegzőt' árusító üzletben. Az akciós termékek címkéje a játékra való felhívást tartalmazza, oldalán pedig egy egyedi, számból és betűből álló, összesen 8 jegyű kód található. Az akcióban való részvételhez regisztráljon a www.trodat.hu/nyeremenyjatek honlapon
a „nyereményjáték” cím alatt. A honlapon történő regisztráció alkalmával adja nevét. Töltse ki az űrlapot. Az űrlapon adja meg e-mail címét és a vásárlás helyét. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden
következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.

A regisztrációt követően Ön azonnal megtudja, nyert-e, és ha igen, mit.

Ezzel egyidejűleg Ön kap egy regisztrációs kódot (melyet e-mailben is elküldünk a megadott címre), melynek segítségével majd átveheti nyereményét.

Amennyiben nem nyert, érdemes megtartania a kódot, mert amennyiben 2011. december 31-ig bármely nyeremény nem kerül kisorsolásra vagy átvételre, a nem nyert, de regisztrált játékosok között újra kisorsoljuk az ajándékokat.

Minden kód csak egy alkalommal vehet részt az Akcióban, de egy személy többször is játszhat különböző kódokkal. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált kódokat. Amennyiben ugyanazon felhasználói név alatt több – a Szervező által a későbbiekben meghatározásra kerülő, de minimum kettő – alkalommal is helytelen (véletlenszerűen kiválasztott, kitalált, nem létező stb.) kód kerül beküldésre, a Szervező jogosult az adott felhasználót letiltani, amely eredményeként az adott e-mail címmel az Akció során a későbbiekben nem lehetséges ismételten regisztrálni és ezzel az Akcióban részt venni elérhető, ennek
következményei a résztvevőt terhelik.

5.2 A nyeremények átvétele:

A megnyert ajándékot a nyertes átveheti egyeztetett időpontban a vásárlás színhelyén, vagy jogosult arra, hogy kérje annak kiszállítását. Szervező a GLS
futárszolgálattal szállíttatja a nyereményeket, az egyeztetést követő 48 órán belül. Amennyiben nyertes a csomagot 3 alkalommal nem veszi át, szervező jogosult
az ajándék játékba történő visszatételére.

6. A nyeremények és ajándékok

Az Akció keretében megnyerhető nyeremények, megszerezhető ajándékok listája a www.trodat.hu/nyeremenyjatek honlapon is megtalálható.

Nyereménylista:

- Rosinante Fogadó: 1 db 2 éjszakás, 2 fős hosszú hétvégi csomag, melyhez mindkét este gyertyafényes 3 fogásos vacsora is jár, és még egy különleges desszertkészítés is a séffel a FINOmÁNIA látványkonyhájában. 64 800 Ft
- Rosinante Fogadó: 1 db 2 éjszakás, 2 fős hosszú hétvégi csomag, melyhez mindkét este gyertyafényes 3 fogásos vacsora is jár.  59 000 Ft
- Rosinante Fogadó: 1 db 1 éjszakás, 2 fős csomag, 3 fogásos gyertyafényes vacsorával 29 500 Ft
- Rosinante Fogadó: 1 db 2 személyes, 4 fogásos, gyertyafényes Vacsora 9 000 Ft
- Rosinante Fogadó: 1 db 2 személyes 3 fogásos vacsora 7 000 Ft
- Apple iPod shuffle (MP3) 3db: 15 000 Ft
- Alexandra vásárlási utalvány 10db: 5 000 Ft

Összérték: 264 300 Ft

7. Információ az Akcióról

a) A résztvevők az Akció tartama alatt az Akcióval és a nyereményekkel kapcsolatos további információért:
a) hívhatják képviseletünket 06-1-206-2157 telefonszámon hétfőtől péntekig 8.00 és 16.30 óra között, valamint

b) kérdéseiket beküldhetik a trodat@trodat.hu e-mail címre. A beérkezett kérdésekre egy (1) munkanapon belül válaszolunk.

Az Akció játékszabálya, valamint további információk elérhetőek a www.trodat.hu/nyeremenyjatek illetve a www.trodat.hu/jog címen.

8. Személyi jövedelemadó

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Szervező, a Trodimp-R Kft, és annak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.2 A Szervező nem oszt szét a www.trodat.hu oldalon, vagy annak aloldalán meghatározottakon túlmenő egyéb nyereményt.

9.3 Az akciós címkék nyomtatási hibáiért a Szervező, valamint az Akcióban résztvevő kiskereskedelmi üzletek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.4 Hamisított akciós címkék és kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban, beleértve az akciós címkék felületének bárminemű manipulációját. Az Akcióban résztvevő címkék és a bennük levő egyedi, 8 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
A Szervező a címkék és a bennük levő egyedi, 8 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

9.5 A résztvevők az Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) A Szervező résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, e-mail,stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára, valamint későbbiekben további tájékoztatásra, felhívásra a jövőben is díjmentesen felhasználja
(a Trodimp-R Kft., a Gal-Go Kft. és a Hotel Rosinante Kft., mint szervezők) . A résztvevők tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból a jelen Játékszabály 7-es
pontjában írt kapcsolati lehetőségeken keresztül, vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény átvételekor írásban nyilatkozva meg is tilthatják.

b) a Szervező a nyereményeket esetlegesen nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek az Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező, díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

c) A Szervező esetleges kérésére a nyerteseknek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

9.6 A nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

9.7 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt.

9.8 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

9.9. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására ill. kiegészítésére.

Adatvédelmi Alapelvek

Általános tudnivalók

A Trodimp-R Kft. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait. Jelen Adatvédelmi Alapelvek összefoglalják, milyen információkat kérhetünk Öntől, és milyen célokra használhatjuk fel azokat. Az Adatvédelmi Alapelvekben tájékoztatjuk Önt arról is, mit kell tennie, ha nem akarja megosztani velünk vagy másokkal ezeket az információkat a jelen weboldal látogatása során.

Személyes adatok

Trodimp-R Kft. csak és kizárólag abban az esetben tárolja az Ön személyes adatait (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), amennyiben Ön azt önként adta meg nekünk. A www.trodat.h/nyeremenyjatek internetes oldalon („Oldal”) történő regisztrációval Ön egyúttal kijelenti, hogy megfelelő tájékoztatást követően, önként és határozottan hozzájárulását adja személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Alapelvekben foglaltak szerinti felhasználásához a regisztrációval megadott

hozzájárulásának Ön általi visszavonásáig. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait felhasználjuk, kérjük, ne regisztráljon az Oldalon, ne adja meg személyes adatait! Abban az esetben, ha Ön megosztotta velünk személyes adatait, és nincs másképp feltüntetve, a következő módokon használhatjuk fel azokat:
- tároljuk és feldolgozzuk az információt, hogy megismerjük igényeit és ezek alapján tudjuk javítani termékeink és szolgáltatásaink minőségét;
- Sem most, sem a jövőben nem fogjuk az Ön személyes adatait eladni, bérbe adni vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátani más cégek számára. Ha Ön
Oldalunkra regisztrál, adatait a Trodimp-R Kft. kezeli és őrzi.
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseivel összhangban a regisztrációval egyúttal Ön kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által a regisztrációval önként rendelkezésre bocsátott személyes adatainak felhasználásával a Trodimp-R Kft. vagy egy általa megbízott külső cég kapcsolatba lépjen Önnel marketingtevékenység céljából. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait az itt jelzett
marketingtevékenységre felhasználjuk, kérjük, ne regisztráljon az Oldalon, ne adja meg személyes adatait!
Az Ön adataihoz az arra nem jogosultak nem férnek hozzá, Ön viszont bármikor jogosult kérni adatainak rendszerből történő törlését.

Gyermekek

A Trodimp-R Kft.-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizenharmadik életévét még be nem töltött személytől. Ahol szükséges, külön figyelmeztetjük a gyermekeket, hogy ne adjanak meg ilyen jellegű információt az Oldalon keresztül és/vagy szülői felügyelethez kötjük ezeket. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Trodimp-R Kft. Adatvédelmi Alapelvei csak a személyes adatok általunk történő felhasználására terjednek ki. A gyermekek - vagy mások - által
chaten, e-mailben, üzenőfalakon, fórumokon és hasonló helyeken nyilvánosságra hozott adatokkal illetéktelenek visszaélhetnek. Javasoljuk, hogy tájékoztassa gyermekét személyes adatainak internethasználat közbeni biztonságos és felelős kezeléséről.

Egyéb automatikusan rögzített információ

Az Oldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.

Az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ, a cookie

Amikor Ön egy weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat, hogy az még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A legtöbb
böngészőben letörölheti a cookie-kat, letilthatja azok használatát, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén. Ezzel kapcsolatban a böngészője használati utasításában vagy Help részében találhat további információt.